HLV Bahrain: 'Tôi chưa biết gì về Olympic Việt Nam'

HLV Bahrain: 'Tôi chưa biết gì về Olympic Việt Nam'

HLV Bahrain: 'Tôi chưa biết gì về Olympic Việt Nam'

Vị thuyền trưởng của Olympic Bahrain thừa nhận, toàn bộ thông tin của Olympic Việt Nam với ông gần như bằng không.

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp